Hej!

De begicks ett mord / dråp i Gammelstan för ca 100 år sedan. Under en s.k. kyrkhelg. Då ungdomar från hela socknen träffades för att eventuellt binda djupare relationer, ja kanske till och med äktenskap. Detta med baktanke på den inavel som på den här tiden fort uppstod ute i byarna.

Vid en sådan helg upptäcker en ung man att hans flickvän sitter i knäna gå en annan gosse. I vrede och svartsjuka drar han då fram en pistol/revolver och skjuter sin rival till döds. Han döms senare till fängelse för att efter avslutat fängelsestraff emigrera till USA.

Vet ni någonting om detta? Och i så fall hur mycket vet ni?

Mvh

Göran Söderberg

070-6849786